නයෙක් රැගෙන පැමිනි පොප් ගායිකාවට සිදුවන්නේ කුමක්ද?

ඇය වෘත්තියෙන් පොප් ගායිකාවකි. නමුත් ඇය තම ප්‍රසංගයෙහි අමුතුම ආකාරයේ අංගයන් ඉදිරිපත් කිරීමට ආශාවක් දක්වන්නියකි. ඉන්දුනීසියානු ගායිකාවක වන ඉර්මා බ්ලූ මෙම මස මුල් භාගයේ ජීවිතක්ශයට ලක්වීය. එයට හේතුව ලෙස සැලකෙන්නේ වේදිකාව තුලදි විෂ සහිත නාගයෙකුගේ සපා කෑමට ලක් වීමයි. සමානයයෙන් දරුණු විෂ සහිත නාගයන් වේදිකාව තුලට ගෙන ඒම ඇගේ ප්‍රසංග තුල ඉතා සමාන්ය දෙයකි. ඇය ඉතා උද්යෝගීමත් ගායනයක හා රංගනයක යෙදෙමින් නාගයාව අල්ලා විසිකර දැමීම මෙහිදි සිදු කරයි. නමුත් මෙම වතාවේ ඇගේ ප්‍රයත්නය අසාර්ථක වූවා. ඇය මෙවර මෙවර කැරවැන්ග් ගමෙහි පැවති ප්‍රසංගයක ගෙන ආ නාගයාගේ වල්ග කොටසට පය තැබීම නිසා දරුණු නාගයා ඇගේ කලවා පෙදෙස සපා කෑමට ලක් කර තිබෙනවා.

Share this post with your friends!