දුම් රිය ඇතුලේ නයෙක්..හිතාගන්න පුළුවන්ද කොහොමට තියෙන්න ඇතිද කියලා…

නාගයින් ගැන කියනකොටයි…කථා කරන කොටයි..ඔස්ට්‍රේලියාව කියන්නේ තරමක් භායානක ප්‍රදේශයක්..මොකද පයිතන් වගේ විශාල සර්පයින් පවා ඔස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත් වන නිසා.මේ සිද්ධිය වෙලා තියෙන්නේ සිඩ්නි හි දුම්‍රියක..තමන්ගේ බෑග් දමන රාක්කයක විශාල පයිතන් සර්පයෙක් එල්ලි ඉන්නවා දැක්කම මොන මඟියාද බිය නොවන්නේ…කයිමා ඉඳලා සිඩ්නි යන දුම්‍රියක තමයි මෙලෙස මෙම සර්පයා එල්ලී සිටියේ..දුම්‍රිය බළධාරීන් ට දැනුම් දුන්නත් ඔවුන්ගේ සහාය ලැබුනේ පැයක පමණ කාලයක් ඉක්ම ගියාට පස්සේ..අනේ අම්මේ…මේ පයිතන්ලා එක්ක ලේසි නෑනේ…

australia-snake-on-a-train-759

Share this post with your friends!