දැකල තියෙනවද කැමැත්තෙන් ආබාධිත වෙන මිනිසුන්? මෙන්න ඒ අමුතු කතාව…

අප අබාධිත තත්වයන් සහිතව උපත නොලැබීම පිළිබඳව අප දෙවියන්ට ස්තුති කල යුතුයි..ඒ අප අබාධිතයින්ව නොසලකා හරින නිසා නම් නොවෙයි..නමුත් අබාධිතව ජීවත් වීම කෙතරම් දුෂ්කර කාර්තව්‍යයක්ද යන්න අප හොඳින්ම දන්නා නිසා..බි.අයි.අයි.ඩි නම් ශරීර පිහිටිම තරමක් වෙනස් වු අය සිතන්නේ තමන් අබාධිත බවයි. නමුත් එය සැබැවින්ම අබාධිත තත්වයක් නොව ඔවුන් වුවමනාවෙන්ම එම තත්වයට වැටීමට උත්සාහා කරයි.මේ ඒ වගේ අහේතුකව වුවමනාවෙන්ම අබාධිත තත්වයට පත් වෙන්නට උත්සාහා කරන අයයි…..

disabled-by-choice-2

disabled-by-choice-3

disabled-by-choice-4

disabled-by-choice-5

disabled-by-choice-7

Share this post with your friends!