දරු ප්‍රසූතියක් අවුරුදු 12ක දැරිවියක් අතින්? වෙන්න බෑ!!!!!!

මේ ඡායාරූප වලින් දැක්වෙන්නේ අවුරුදු 12ක දරුවෙක් එයාගේ පුංචි මල්ලිගේ ඉපදීම සඳහා මවට උදව් වන ආකාරය..මෙය මේ දිනවල ෆේස්බුක් එක ගිනිබත් කරමින් පැතිර යනවා.ජෙසි ඩෙලපෙනා තමයි මේ දැරියගේ නම.අවසානයේ මිසිසිපි රෝහලේදී පුංචි ජෙසීට මල්ලියෙක් ලැබෙනවා.පුංචි ජෙසි තම මවට උදව් කරන ආකාරයට ආශා නොහිතෙනවානම් තමා පුදුම..

18892916_1699992223637836_9119117889345538003_n

18893168_1699992173637841_332507790991753565_n

18920471_1699992193637839_8772490600687740895_n

18920483_1699992196971172_4732901505344736648_n

18951200_1699992180304507_6250475784164178104_n

18951492_1699992226971169_3733855917750596596_n

19030633_1699992246971167_1355709550499915848_n

Share this post with your friends!