තමන්ගේම පවුලේ අයගෙන් වෙන් වුනු මෝස්තර නිරූපිකාවකගේ කථාව….

ලෝලා පකිනමාකි තමයි මෙම නිරූපිකාවගේ නම..මෙයාට වයස අවුරුදු 24ක් වෙනවා..මෙයා යුරෝ 5200ක් වියදම් කරලා බාර්බි කෙනෙක්ගේ ස්වරූපය රැගෙන තිබෙනවා..මැයට ආහාර සම්බන්ධ නිදන් ගත රෝගයක් නිසා ඇයගේ පවුලේ අයගෙන් පවා සමච්චලයට ලක් වුනා..නමුත් ඇය එම බාධක සියල්ල මැඩගෙන මේ වන විට පෝෂණවේදිනියක ලෙස කටයුතු කිරිමට පටන් ගෙන තිබෙනවා..ඇය කුඩා කාලයේදි ආහාර රුචිය වැඩි වීම නිසා අධික ස්ථුලතාවයට පත් වුනා.පසුව ඇය දවසටම එක් ඇපල් ගෙඩියක් ආහාරයට ගෙන ආහාර පාලනයකට යොමු වුනා.දැන් ඇය තම සිරුරේ බර පාලනය කරගෙන බාර්බි ඩෝල් කෙනෙක්ගේ ස්වරූපය රැගෙන තිබෙනවා.මෙම සිදුවීම සිදුවන්නේ ෆින්ලන්තයේදීයි…

fitness barbie 1

fitness barbie 2

fitness barbie 3

fitness barbie 4

fitness barbie 5

fitness barbie 6

fitness barbie

Share this post with your friends!