තට්ටු 42කින් උඩ ඉදන් පාවෙන මිනිස්සු…..

අපි මේ නිව්ස් එක හොයාගත්තේ ඇමෙරිකාවේ හූස්ටන් වලින්. මේක ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධ පිහිණුම් තටාකයක්. මේක මේ තරම් මිනිස්සු අතර කතාබහට ලක්වෙන්නේ මෙහි පොළොව විනිවිද පෙනෙන අගළ් 8ක් ඝණකම් වීදුරුවකින් සාදා නිම කර ඇති නිසයි. මෙම පිහිණුම් තටාකයට බහින මිනිසුන්ට පෙනෙන්නේ අඩි ගානක් පහතින් තිබෙන කුඩාවට පෙනෙන පාරවල් සහ ගොඩනැගිලි. කොච්චර භයානක වුනත් දිනපතා මෙතැනට එන යන පිරිස නම් අඩු නැති බවයි කාර්ය මණ්ඩලය කියන්නේ.

Share this post with your friends!