ජපානයට නිල් චිත්‍රපට නලුවන්ගේ අවශ්‍යතාවයක්! ඈ? කියවලම බලන්න………

ඔබ ඔබේ රැකියාවට වෛර කරනවා…ඒත් ඔබට මිට වඩා හොඳ රැකියාවක් සොයා ගැනීමට අපහසුයි….ඔබ මොනවද කරන්නේ…මේ කියන්න යන්නේ ට්විටර් හි පලවු පෝස්ට් එකක් සම්බන්ධවයි.ජපානයේ වෙසෙන පිරිමි ගණිකාවකට අනුව ඔවුන්ගේ වෘත්තියට පිරිමින් අවශ්‍ය බවත් පිරිමින් හිඟ බවත්ය..කාන්තාවන් 10,000කට පිරිමින් 70ක් සිටීම ප්‍රශ්නයක් බවද සත්‍යයකි..මෙහි ගැටලුව පවතින්නේ වැඩිහිටියන්ට පමණයි චිත්‍රපට නිපදවීමේදි බව අනාවරණය කර ඇත..

japan-adult-industry-male-stars-3

japanese-porn-star

aino-kishi-recording-artists-and-groups-photo-u2

yui-hatano-taiwan-taipei-subway-metro-cards-1

Share this post with your friends!