ගේම්ස් වලට පිස්සු වැටිච්ච මනමාලියක් කරපු වැඩක් ගැනයි මේ කියන්න සුදානම…

මේ කාලේ වෙනකොට වැඩි දෙනෙක් මිනිසුන් විඩීයෝ ගේම්ස් වලට දක්වන්නේ පුදුම ආශාවක් බව ඔබට අමුතුවෙන් කිව යුතු නෑනේ.මේ කියන්න යන්නේ ගේම් එක ගහලා ඉවර කරන්න කලින් තම මංගල උත්සවයට සහභාගි වීමට නොහැකියි යයි සඳහන් කල මනාලියක් ගැන.තම මංගල ඇඳුමත් ඇඳගෙන තම විවාහය ප්‍රමාද කරන්න යයි කියන මනාලියොත් ඉන්නවද කියලා ඔබට හිතේවි. ඒත් මේ ඉන්නේ ඒ වගේ මනාලියෙක්..මනමාලයා ඇතුළු එම පවුලේ සැම මෙතරම් ආයාචනය කරද්දී මේ මනාලිය නෙමෙයි එය කනකටවත් ගන්නේ…අන්තිමේදි පවුලේ අයට හා මිතුරු මිතුරියන්ට සිදුවුනේ මෙයාව ඇඳගෙන යන්න….මෙහෙමත් මනාලියෝ…..මාරයි කියන්නේ නිකන්ද?

Share this post with your friends!