ගුවන් සමාගමක් දෙකක් ගැහැණු ළමයින් දෙදෙනෙක්ව ගුවන් යානයෙන් නෙරපා තිබෙනවා..හේතුව මොකක්ද බලන්න…..

මෙම එක්සත් රාජධානි ගුවන් සමාගම් දෙකක් නිසි ලෙස ඇඳුම් පැළඳ නොසිටීම නිසා කෝපව එම ගැහැණු ළමුන් දෙදෙනාව ගුවන් යානයෙන් නෙරපා තිබෙනවා..එම ගැහැණු ළමුන් දෙදෙනා ඇඳ සිටියේ ලෙගින් වීම නිසා ඔවුන්ව ගුවන් යානය තුලට ගැනීමට නොහැකි බව සමාගම් බළධාරීන් පවසා තිබුනා…ඒකෙත් හැටි..

Price with United plan slide_1459909034928_2558145_ver1.0_1280_720

united airlines

Share this post with your friends!