ගිනි නිවන භටයෙක් තමන්ගේ ජීවිතය පරදුවට තියන්නේ මොන හේතුවක් හින්දද කියලා බලන්න……

සිය දිවි නසා ගැනීමේ ප්‍රවනතාවය පෙරට වඩා විශාල වශයෙන් වැඩි වෙලා කියලා ඔබ දන්නවානේ..ඒත් සමහරක් වේලාවට සමහරක් මිනිසුන් තමන්ගේ ජීවිතය පරදුවට තියලා අනුන්ගේ ජීවිත කුමන ක්‍රමයෙන් හෝ බේරා ගැනීමට ඉදිරිපත් වෙනවා..මෙයත් එවැනි අවස්ථාවක්..චීනයේ වෙසෙන මෙම කාන්තාව තට්ටු 15ක ගොඩනැගිල්ලකින් පැනීමට ලෑස්ති වෙනවා.ඒත් මේ ගිනි නිවන භටයා තමාගේ ජීවිතය අවධානමේ හෙලලා මෙම කාන්තාවගේ ජිවීතය බේරා ගැනීමට සමත් වෙනවා.බලන්නකෝ මෙම භටයාගේ වීර ක්‍රියාව..සැබැවින්ම මෙවැනි මිනිසුන් අගය කල යුතු නොවේද?

Share this post with your friends!