කෝමා තත්වයට මුහුණ දී හදිසියේ සිහිය ලැබු තරුණයෙකුට සිදුවු දේ….

මිනිස් මොළය කියන්නේ හරිම අපූරු දෙයක් කියලා අමුතුවෙන් කිව යුතු නෑනේ….නමුත් කිසිම ඉගෙනිමකින් තොරව…කිසිදු දැනුමකින් හෝ ආයසයකින් තොරව එක් වරම නැගිට වෙනස් භාෂාවකින් කථා කිරිමට පුළුවන් වෙනවා කියන්නේ සැබැවින්ම පුදුමාකාර දෙයක්..මේ තරුණයා මුහුණ දෙන්නේ මෙවැනි අත්දැකීමකට..ඔහු කෝමා තත්වයේ පසුව ඉඳ හදිසියේ සිහිය ලැබුවෙක්..2016 දී සොකර් ක්‍රීඩාවේදි මුහුණ දුන් අනතුරක් නිසා මෙලෙස මොහු කෝමා තත්වයට වැටි තිබෙනවා..එහිදි දින තුනක පමණ කාලයක් ඔහු කෝමා තත්වයේ සිට තිබෙනවා..හොඳින් ඉංග්‍රිසී භාෂාව කථා කරමින් සිටි මොහු හදිසියේම නැගිට ස්පාන්ඟ භාෂාවෙන් කථා කිරීමට පටන් ගෙන තිබෙනවා..මෙහි පුද්මය නම් මොහු ඉතා චතුර ලෙස එම භාෂාව හැසිරවීමයි..ඒකත් පුදුමයි නේ….

teen-spanish-coma2

teen-spanish-coma-3

teen-spanish-coma-4

teen-spanish-coma-6

Share this post with your friends!