කොලොම්බියාවේ මේ දේදුනු ගඟ ගැන කියන්න කටට එන වචන මදී…………

මේ ගඟ තියෙන්නේ කොලොම්බියාවේ..මේකේ ලස්සන කොච්චරද කියනවා නම් මේක දැක්කම හුස්ම ගන්නත් අමතක වෙන තරම් මේ ගඟ ලස්සනයි..හැම මාස හයක් අවසානයේම මේ ගඟ දේදුනු පැහැයෙන් බබළනවා.මෙය පැරණීම භූගෝලීය පිහිටීමක තිබෙන ගංගාවක්..මෙය මැජික් ගංගාවක්ද කියලත් ඔබට හිතේවී..මොකද මේ දර්ශනය ඒ තරමටම මන බඳින නිසා..මෙය මෙසේ වීමට බොහෝ විට භූගෝලීය සාධකත් බලපානවා ඇති..අපි ඉන්න ලෝකය කොච්චර ලස්සනද කියලා මේක දැක්කාම ඔබට තේරේවි..

rainbow-river-2

rainbow-river-3

rainbow-river-4

rainbow-river

Share this post with your friends!