කුණාටුවක් අස්සේ සිදුවන මංගල ඡායාරූපකරණයක්..

මෙම යුවළ ටෙක්සාස් හි යුවළක්…මේ දෙන්නාගේ නම තමයි ශෙලි සහ ක්‍රිස් කියන්නේ!මෙයාලගේ මංගල දවසේ සැලසුම් කල සෑම දේම කුණාටුවක් නිසා වෙනස් වි ගියා. මෙයා ඉතා දරුණු ගණයේ කුණාටුවක්.ඒ සිද්ධිය නම් බලන්නම වටිනවා..

21317588_10156544809078154_3666926812364495065_n

Share this post with your friends!