කෑමක් හින්දා මේ ගෑණු ළමයට වන හදිය….

මෙයා වයස අවුරුදු 23 ක් වන ඇබී පොලොක් නම් ගැහැණු ළමයෙක්..කැනඩාවේ ටොරන්ටෝ වල තමා මෙයා වාසය කරන්නේ..ඇය ශක්තිමත් වගේම සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර රටාවකට හුරුවු අයෙක්..ඇය තම සිරුර ගැන පසු වුනේ ආඩම්බරයකින්.. නමුත් ඉතින් තත්වය එකම විදියට පැවතුනේ නෑ..2012 වසරේදි ඇයගේ බර රාත්තල් 20 කින් වැඩි වුනා..ඒ නිසා ඇය ඇනොරෙක්සියා හා බුලිමියා කියන රෝගී තත්වයට පත් වුනා.තත්වය එන්න එන්නම දරුණු වුනා අන්තිමට ඇය එළවළු ආහාර වලට හුරුවෙලා, එළවළු අමුවෙන් ආහාරයට ගත්තා..මොළයේ ක්‍රියාකාරිත්වය පාලනය කිරිමට ඇය තම ආහාර වේල පාලනය කිරීමට සිදු වුවා.තමන්ගේ අරමුණ නැවත යථා තත්වයට පත් වීම බව ඇය පවසා තිබුනා.

56355UNILAD-imageoptim-fitness-1

fitness 1

fitness 2

fitness 3

Share this post with your friends!