කැනඩාවේ අගමැතිට මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ හැබෑවටම….

කැනඩාවේ අගමැතිගේ නම ජස්ටින් ටෘඩේව්.මළවුන්ගේ දිනදා එයට උචිත ලෙස ඔහු සැරසි සිටියා.සුපර් මෑන් කෙනෙක් හැබැයි නිකම්ම සුපර් මෑන් කෙනෙක් නෙවෙයි. හැලොවින් සුපර් මෑන් කෙනෙක්.මෙයාගේ මේ ක්‍රියා කලාපය ඇමරිකාවට හොඳටම හිතට අල්ලලා.ඔවුනුත් මේ වගේ තරුණ , හොඳ පෙනුමක් තියෙන, හොඳ සිතුවිලි වලින් පරිපූර්ණ නායකයෙකුට කැමැත්තක් දක්වනවා.

Share this post with your friends!