ඔයා ළඟ ඉන්න අය ඔයාට බොරු කරනවාද කියලා බලාගන්න පුළුවන් හොඳම විදිය තමයි මේක..

ඔබට ප්‍රේමවන්තියක් හෝ පෙම්වතෙක් සිටිනවා නම් එම පෙම්වතා හෝ පෙම්වතිය ඔබට අවංකවම ආදරය කරනවාද නැත්නම් ඔයාව මුලාවේ හෙලනවාද කියන එක ගැන දැනගන්න පුළුවන් කම තියෙනවා. අපි කියන්න හදන්නේ අන්න ඒ ක්‍රම පහ මොකක්ද කියලා.

1.ඔබ තුලම ආත්ම විශ්වාසය වඩවා ගන්න..
2. ජංගම දුරකථනය.. මේ හරහා ඔබේ සහකරු හෝ සහකාරියගේ අවංකත්වය පිරික්සීමට අවශ්‍ය සාධක ඕනෑ තරම් තිබෙන්නට පුළුවන්..
3.චරිත ස්වභාවයේ හා හැසිරීමේ වෙනස් කම්..මේ තුලින්ද ඔබට අවශ්‍ය දේ දැනගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා.
4.වෙනස් වන ආකාල්ප…. -බොහෝ කාලයක් තම සහකරුව ඇසුරු කරන විට ඔහුගේ ආකල්ප පිළිබඳවත් ඔබට අවබෝධයක් එනවා.එවිට ආකල්ප වලින් වෙනස් වන විටත් මෙය හඳුනා ගැනීමට පහසුයි.
5.මඟ හැරීම් හා නොසලකා හැරීම තුලිනුත් ඔබේ සහකරුගේ හා සහකාරියගේ වෙනස් වීම ඔබට දැනගැනීමට පුළුවන්…

Share this post with your friends!