ඔබ ඔබේ ශරීරය ගැන නොදත් කරුණු කීපයක් අනාවරණය කිරීමටයි යන්නේ….

අප අපගේ ජීවිතය ගත කරාට අප අපේ ජීවිතය ගැන නොදත් කරුණු බොහොමයක් තිබෙනවා…ඔයාගේ නමත් සමාන්‍යයෙන් ඔයාට ආවේණික දෙයක්නේ..හැබැයි ඉතින් ඒ නමින් ඉන්නේ ඔයා විතරක්ද කියන එකනේ ප්‍රශ්නේ..ඒ වගේ තවත් ප්‍රශ්න තියනවා..ඒ තමයි ඔයා මේ ලෝකේ දැක්කේ නැති පාටක් තියෙනවාද? ඔයාට කන ගමන්ම ගිලින්න පුළුවන්ද?ඔබේ තොල් ඔබ වචන මුමුණන විට එකට ගැටෙනවාද?ඔබේ වම් අතට වම් වැලමිට ඇල්ලීමට බැහැ නේද? මේවා හැම එකකටම විද්‍යාත්මක වු නොවු හේතු පදනම් වෙනවා…ඔබේ නාසය තද කරගත් විට ඔබට මුමුණනන්නට බෑ…ඔබේ පහළ හනුව එහා මෙහා කල හැකි වුනත් ඉහළ හනුව එහා මෙහා කරන්න පුළුවන්ද? බෑ නේද? ලෝකේ බැරි කිසිම දෙයක් නැහැයි කිව්වාට මොකද? කරන්න බැරි දේවල් තියෙනවා කියන එක ඔබට වැටහේවී..

Share this post with your friends!