ඔබේ පෙම්වතිය වෙනුවෙන් ඔබට මෙහෙම කරන්න පුලුවන්ද?

ප්‍රෝම් රාත්‍රීයට සමාන්‍යයෙන් තරුණයන් තරුණියන්ට තමන් සමඟ එළියට යෑමට අවසර පතනවා..ඉතින් ගැහැණු ළමයින්ගෙන් අවසරය ලබා ගන්න එකත් ලේසි දෙයක් නෙමෙයි……..ඉතින් මෙම විඩියෝවේ දැක්වෙන තරුණයා ගුවන් යානයකින් එළියට පනිනවා..ඒ වෙන හේතුවක් නිසා නම් නෙමෙයි..එක්තරා ගැහැණු ළමයෙකු ගෙන් ප්‍රෝම් රාත්‍රීයට යෑමට අවසර පැතීම උදෙසා තමයි මෙහෙම කරේ…මෙය මේ වන විට අන්තර්ජාලය පුරාම පැතිර තිබෙනවා….

Share this post with your friends!