ඒ.ටි.එම් කාමරයක හිරවුනොත් කරන්න තියන හොඳම දේ තමයි මේ….

මේ මනුස්සයා හදිසියේම නොසිතුව ලෙස ඒ.ටි.එම් කාමරයක හිරවුනා.වැඩේ කියන්නේ මේ බව දැනුම් දෙන්න ෆෝන් එකක් හරි කිසිම ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිසයක් මෙයා ළඟ තිබුනේ නෑ.ඒක නිසා මෙයා පුංචි නෝට් එකක් එන පාරිභෝගිකයන්ට ලැබෙන විදියට තියන්න සැලසුම් කළා.හොඳ වේලාවට තමයි මෙයා ගාව පෑනක් තිබුනේ..ඉතින් මේ වැඩෙන් සමහරක් අය මෙය විහිළුවක් කියලා හිතුවට තවකෙක් පොලිසියට දැනුම් දුන්නා.පොලීසිය ඇවිත් දොර කැඩුවට පස්සේ තමයි දැක්කේ ඇතුලේ මනුස්සයෙක් හිරවෙලා ඉන්නවා…ඔන්න ඉතින් බලන්නකෝ ඔයාලගේ ඇසින්ම..
desktop-1500268311

desktop-1500268318

desktop-1500268322

Share this post with your friends!