ඉන්දියාවේ බිරින්දෑවරුන්ට නම් හම්බවෙලා තියෙන්නේ බොහොම හොඳ අවස්ථාවක්…හා නැද්ද කියන්න බලන්න…..

පළමුවෙන්ම කිව යුතුයි මෙම තීරණය අරන් තියෙන්නේ ඉන්දියාවේ ප්‍රාන්ත ඇමතිවරයෙක් විසින්..ඉන්දියාවේ අළුත බැඳපු මනාලියන්ට හොඳ දර පොලු ලබාදීමට මෙම ඇමති කටයුතු කරලා තියනවා..ඒ වෙන මොකටවත් නෙමෙයි..ස්වාමියා බීලා ගෙදර ආවොත් පහර දෙන්න…ලංකාවටත් මේ නීතිය ගෙනවා නම් හොඳයි නේද?

Wives given bats Credit: Facebook/Gopal Bhargava  Source: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005224830700

bat

bat2

Share this post with your friends!