ඇමරිකාවේ නීති නැති නගරය ගැනයි මේ කියන්න සුදානම් වෙන්නේ!

මේක ඇත්තෙන්ම කියනවානම් සැඟවිලා වගේ තියන නගරයක්..කැලිෆෝනියාවේ මධ්‍ය කාන්තාර ප්‍රදේශයට වෙන්න වගේ තමයි මෙය පිහිටලා තියෙන්නේ!මෙය දෙවන ලෝක යුධ සමයේදී හමුදාව විසින් අත්පත් කර තිබු නගරයක් ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්..එහෙත් යුද්ධය අවසාන වීමත් සමඟම මෙය සමාන්‍ය ජනයාගේ වාසස්ථානයක් බවට පත් වුනා.විශේෂයෙන්ම රජයක් නීතියක් නැතුව සරලව ජීවත් වෙන්න කැමති මිනිස්සුන්ට මෙය කදිම තෝතැන්නක් වුනා.ඇත්තෙන්ම ඇමරිකාව තුල මෙය අද්විතීය නගරයක්..මේ නගරය හඳුන්වන්නේ ස්ලැබ් සිටි කියලා.කිසිම තහංචියක්…රජයක්…නිතියක් නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නගරයක් තමයි මේ…ඒකත් මාරම මාරයි නේ.

slab-city-1-1024x683

slab-city-2-1024x683

slab-city-3-1024x683

slab-city-4

Salvation Forest?

Salvation Forest?

slab-city-6

slab-city-7

slab-city-8-1024x683

Share this post with your friends!