ඇඟ හිරි වට්ටන පාළු සුසානය අවසානයේ ඇති අපූරු අන්තිම ගොඩනැගිල්ල

කොයා නගරය යනු ජපන් බුද්ධාගමේ ප්‍රධාන කේන්ද්‍රස්ථානය වන බව මුළු මහත් ලෝකයාම පිළිගන්නා කාරණයකි. මෙහි පුරාණ පන්සල මෙන්ම ඔකියුනොඉන් යන සොහොන් වලවල් දෙලක්ෂයක් සහිත පිට්ටනියද මේ නගරෙය් ඇති පෞරානික වටිනාකමින් යුත් මැනිකක් සේ සැලකුම් ලඳ තැනකි.මෙහි ශිනොගන් බුද්ධාගම ඇදහුවන් සම්පුර්නයෙන් වල නොදමයි.

මන්ද ඔවුන් අනාගත බුදුවරයෙකුගේ ආගමනය අපේක්ශාවෙන් පසුවන නිසාය.මෙම ම්යිල 1.2 කින් යුත් කොයා නගරය තුල සෑම අතම මිනි වළවල්ය.යුනෙස්කෝ හි ලෝක උරුමයක් ලෙස ද මෙම සොහොන් පිට්ට්ටනිය නම් කර ඇත. ඓතිහාසික කථා හා විවිධානුකරනය වු බුද්ධ ධර්ම ඇතුලත් නිසා මෙය සංචාරකයන්ගේ බැල්මට පවා හසුව ඇත. මෙම අපූරු ඇදහිලි විසින්ම මෙය ලෝක උරුමයක් කොට ඇත යන්න මගේ මතයයි.

cemetery-1

cemetery-2

cemetery-3

cemetery-4

cemetery-5

cemetery-6

cemetery-8

cemetery-9

cemetery-11

cemetery-12

cemetery-13

Share this post with your friends!