අසභ්‍ය නිල් දර්ශනයක් දිල්ලි මෙට්‍රෝ දුම්‍රිය ස්ථානයේ එල්.ඉ.ඩි තිරය මත දර්ශනය වීම නිසා සමාජ වෙබ් අඩවි ජාලා ගිනි අරගෙන….

මේ සිද්ධිය නිසා සැබැවින්ම සමාජ වෙබ් අඩවි ජාලා ගිනි ගෙන තිබෙනවා…විශාල පුළුල් තීරයක මෙවැනි අසභ්‍ය දර්ශන දිස්වන විට මේවා එහි සිටි මඟීන් පටිගත කොට සමාජ වෙබ් අඩවි ජාලා වලට මුදා හැර තිබෙනවා.මෙම දුම්‍රිය ස්ථාන බෙහෙවින් ජනාකීර්ණ බව අමුතුවෙන් පැවසීමට අවශ්‍ය නෑ..මෙය වාණිජකරණ් ප්‍රයෝගයක් සඳහා භාවිතා වුවක්ද යන්නද සැක සහිතයි.මෙය කාගේ වුවමනාවට හා මෙහි වගකීම දැරිය යුත්තේ කවුද යන්න පිළිබඳව මේ වන විටත් පරික්ෂන පැවැත්වෙනවා.dmrc-rajiv-chowk-porn-video-647_041517040914

hqdefault

Share this post with your friends!