අවුරුදු 93 ක් වයස මනාලියෙක්..පොඩ්ඩක් විතර හිතාගන්න අමාරුයි වගේ නේ..

මේ ආච්චි අම්මාව හමුවන්නේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ කැන්බරා වලින්..මෙයා මෙයාට ගැලපෙන ගවුමක් හොයාගන්න ශොපින් කරන්න ගියා..ඉතින් මෙයාට සිත් ගන්න ඇඳුම් හතරක්ම හමුවුනා..මෙයාට ඒ වලින් එකක් තෝරගන්න අමාරු වෙච්ච නිසා මෙයා මෙයා එක ෆේස්බුක් දාලා ඒකේන් හොඳ එකක් තෝරා දෙන්න කියලා..ඒකත් මරු නේ…

babyte-b-done-593290fb211cc__605

babyte-c-done-593290fdea6f5__605

babyte-d-done-593290ffc6013__605

Share this post with your friends!