අවුරුදු 59ක් වන ඉතාමත් වයැසැති චිම්පන්සියෙක් ගැන කියන්නයි මේ සුදානම…

නෙදර්ලන්තයේ ඇති රෝයල් බර්ගර් සූ කියන සත්වොද්‍යානයේ තමයි මේ චිම්පන්සියා ඉන්නේ!මෙයා මැරෙන්න ඔන්න මෙන්න තරම් වයසයි..අවුරුදු 59ක් කියන්නේ සුළු පටු කාලයක්ද?මෙයාට ගිය අප්‍රේල් මාසයේ මැද භාගය වන විට කන්න බැරුව ඔත්පල තත්වයට පත් වුනා.ඒක අහපු මෙම චිම්පන්සි කොළනියේ නිර්මාතෘවරයා මෙන්ම මහාචාර්යවරයෙක් වන වෑන් හූෆ් මෙම සත්වයාව බැලීමට පැමිණියා. ඔහු පැමිණියෙ මෙම සත්වයාට අවසන් ගෞරව දැක්වීමක් වශයෙන්..ඔහු මෙම චිම්පන්සියාව හඳුනන්නේ 1972 ඉඳලා.මේ චිම්පන්සියායි මහාචාර්යවරයායි අතර තිබෙන්නේ පුදුම සබැඳියාවක්..හැබැයි වැඩේ කියන්නේ මෙච්චර කාලේකට පස්සේ ඇවිල්ලත් මේ සත්වයා මෙම මහාචාර්යවරයාගේ කටහඬින් ඔහුව හඳුනා ගැනිමයි.මෙය සැබැවින්ම අතිශය සංවේදි දසුනක්…

Share this post with your friends!