අවුරුදු 1000ක් පැරණි බුද්ධ ප්‍රතිමාව ඇතුලෙන් විද්‍යාඟයින් සොයා ගත්ත දේවල් මෙන්න………..

මේ වන විට අධිවේගීව තාක්ෂණය සීඝ්‍රයෙන් දියුණුව පවතිනවා.11 හෝ 12 වර්ශයේදී හමුවු මෙම බුද්ධ ප්‍රතිමාව සිටි ස්කෑන් එකක් සඳහා යොමු කරනවා.විද්‍යාඟයින් එහි ඇතුලත සැඟවි ඇති දෙය දැනගත් විට පුදුමයෙන් පුදුමයට පත් වුනා.විද්‍යාඟයින් කලින්ම දැන සිටියා මෙහි ඇතුලත මමියක් තිබෙන බව..නමුත් සිටි ස්කෑන් එකෙන් මතු වුයේ එම මමිය ඇතුලත යමක් සටහන් කරන ලද කඩදාසි හා චීන කඩදාසි මානව කොටස් වෙනුවට ඇති බවයි.නෙදර්ලන්තයේ තමයි මෙම පරික්ෂන කටයුතු සිදු වුනේ..කෙසේ වෙතත් මෙම මමිය හංගේරියාවේ ඓතිහාසික කෞතුකාගාරයේ 2015 වන තෙක් තැබීමට කටයුතු කරනු ලැබුවා..

ancient-chinese-buddhist-mummy-inside-statue-ct-scan-liuquan-1

ancient-chinese-buddhist-mummy-inside-statue-ct-scan-liuquan-2

ancient-chinese-buddhist-mummy-inside-statue-ct-scan-liuquan-3

ancient-chinese-buddhist-mummy-inside-statue-ct-scan-liuquan-4

Share this post with your friends!