අවුරුදු 101දීත් දුවපු ආච්චියෙක් ගැන කියන්නයි මේ සුදානම……

ඔන්න ඉස්කෝලේ කාලේදීත් දුවපු නැති කට්ටියට නම් මේ ආච්චිව මාරම ආදර්ශයක් වෙනවා…ඉතින් දැන් වුනත් දුවන්න පරක්කු නැ…අවුරුදු 101 ක් වයස ආච්චි කෙනෙකුත් දුවනවා නම් ඔයා දුවන්නේ නැතුව හිටියොත් ඒකත් හරි නැහැ වගේනේ..මේ ආච්චි ඉන්නේ පන්ජාබයේ…නම කෝර්..මෙයා නවසීලන්තයේ තිබුන කාන්තා ඉසව් අවුරුදු 100ට වැඩි තරඟයෙන් රන් පදක්කම හිමි කර ගත්තා..මේ තරඟ අංශයෙන් ඉදිරිපත් වුනේ මෙයා විතරයි..තත්පර 74කින් මෙයා තරඟයත් නිමා කිරීමට සමත් වුනා.ඇය ඒ පිළිබඳව අදහස් පළ කොට තිබුනේත් ඉතා සතුටින්..ඇය අවුරුදු 101ක් වෙලත් තමාගේ වැඩ සේරම තනියම කරගන්නවා..

Share this post with your friends!