අමනුශය බලපෑම් නිසා වැසුනු මැලේසියාවේ පාසල…

මිනිසුන් කීපදෙනෙක් භූත ආත්මයක් පිළිබඳ පැවසුවොත් අප එය සිනාවෙන් බැහැර කරයි. නමුත් පාසලක සිටින සියළුම දෙනා එහි ගොඩනැගිලිවල භූතයන් සරනවායි කිවහොත් එය තරමක තැති ගැන්මක් ඇති කරනවා නේද?

පෙන්ගලන් චෙපා නැමැති මැලේසියාවේ මෙම පාසල හදිස්සියෙම වසා දැමීමට තිරණය කළේ ශිෂ්යයන් හා ගුරුවරුන් නගන මෙම අමනුශ්යයින් වාසය කරනවායැයි චෝදනා කරන නිසාය.පාසැල් බලධාරින් පොලීසීය, වෙදැදුරන් සහ පූජකවරුන්ගේ නොයෙකුත් අන්දමේ සහායන් පැතුවද එයින් ගුරුවරුන් හා ශිශ්යයින් සෑහීමට පත් නොවේ.

මෙහි ආරම්භය සිදුවන්නේ කළු භූතයෙක් බිත්ති පුරා යෑමට පටන් ගැනිමත් සමඟය.

scary-1

සමහර සිසුන් පවසන අන්දමට මෙම භූතයන් තමන් එසැවීමට තැත් කරන අතර සමහරක් පවසන්නේ එම භූත් ආත්ම තම ශරීරයට ඇතුළු වීමට තැත් කරන බවය.ත අත රැඳි දෙයින් භූතයින්ට දමා ගසා බේරීමටද නොයෙක් අය උත්සාහා කර ඇත.100 කට අධික පිරිසක් තම අත්දැකීම් නොයෙක් මාධ්ය හරහා ද වර්තා කොට ඇත.

scary-2

scary-3

Share this post with your friends!