අඩි 200ක බැම්මක පහලට ගමන් කරන මේ කොලුවාට සිදුවන විපැත්තිය….හරිම බිහිසුණුය!

නමින් ප්‍රිමෝස් රැව්නික් යන මොහු අඩි 200ක් සහිත තාප්පයක් වන් වේල්ලේ බැම්මේ පහලට යතුරු පැදියකින් ගමන් කරයි.ඔහු ඒත් සමඟම වතුරට වැටෙයි. ඔහු මෙසේ දරුණු ලෙස කිඳා බහින්නේ තම යතුරු පැඳියද සමඟය.මේ සියල්ල සටහන් වන්නේ ඔහු පැළඳ තිබු හිස් ආවරණයේ ඇති ගෝ-ප්‍රෝ නම් ජලවාරක කැමරාවෙහිය.මෙහි ඇතිවු ඝට්ටනය විග්‍රහ කිරීමට අසීරු නමුඳු එය තරමක් කටුක අවස්ථාවක් වන බව නම් ප්‍රත්‍යක්ෂය.

Share this post with your friends!